Chào anh em, chuối là một thực phẩm rất quen thuộc với mọi người. Chúng ta có thể ăn từ gốc tới ngọn, không bỏ đi phần nào. Củ chuối dùng để kho, thân chuối và hoa chuối dùng để ăn...