Monthly Archives: Tháng Bảy 2020

5 bài tập chân mông đùi săn chắc mau lên cho anh em

Đa số mọi người lúc mới tập gym, sẽ rất ít tập chân, mông, đùi. Mà sẽ hay tập những nhóm cơ ngực, cơ xô, tay trước, tay sau. Vì những nhóm cơ này vừa dễ tập, vừa làm cơ thể thay đổi nhanh tróng, cũng như nó thông dụng, được nhiều người tập trong […]